22. Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı (CIFIT)

İlgi yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota’da, “22.Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı’nın (22nd China International Fair for Investment & Trade - CIFIT)” 8-11 Eylül 2022 tarihlerinde Xiamen şehrinde gerçekleştirileceği belirtilerek, ülkemizden yatırım teşvik ajanslarının, kalkınma bölgeleri temsilcilerinin, ticaret odalarının ve şirketlerin çevrimiçi olarak düzenlenecek Fuar’a
davet edildiği kaydedilmektedir. Söz konusu Fuar’a ilişkin tanıtım broşürü ekte yer almakta olup, Fuar hakkında detaylı bilgilere
“http://chinafair.org.cn” adresinden ulaşılabilmektedir.

Belge Ekleri

Yorum yaz