Arıtma Tesisi

ARITMA TESİSİ

Atık su arıtma tesisi yaklaşık 4.500 m2 alanda 800 m3/gün atık su arıtma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanmaktadır.

Bölgemiz sınırları içerisinde kalan firmalardan kaynaklanan atık suların tamamı, son deşarj noktasına kollektör hattı ile birleştirilerek toplanacak ve Fiziksel+Kimyasal ve İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde 800 m3/gün evsel ve endüstriyel sıvı atık çevreye zarar verilmeden arıtılarak, belirlenen tesis yeri yakınından geçen Akpınar deresine deşarj edilecektir. Bu dere daha sonra Akburun Deresi, Daday Çayı, Karasu Çayı, Gökırmak ve Kızılırmak ile birleşerek en son Bafra İlçesinden Karadenize dökülmektedir. Atıksu Arıtma Tesisi’nde endüstriyel ve evsel atıksuların birlikte arıtılması planlanmaktadır.

Yorum yaz