Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerler

2022 yılı için ise Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Uygulama Programı, Kurum/ Kuruluşlardan alınan talepler çerçevesinde belirlenmiş olup, yılın on ikinci semineri Karadeniz İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde, 24 – 25 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Seminerler, yıl sonuna kadar devam edecektir. Seminere katılım, Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Devlet Yardımları, Ticaret Bakanlığının güncel online hizmetleri ve günümüz dış ticaretinin en önemli konularında deneyimli uzmanların sunumlarını dinleme, bu konularda bilgi sahibi olma ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yanıt alma olanağı sağlamaktadır. Ücretsiz yapılacak seminer sonunda ise katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
Semineryurtdışı pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik önem taşımaktadır.
Seminere katılmak isteyen personel ve firmaların 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar
24 Mayıs 2022
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_It4_6c_DSV2-Eh8LdozvpA
25 Mayıs 2022
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tssf2_BySkSnXl1fk3bRhQ
adreslerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Saygılarımızla,

DisTicaretBilgilendirmeSeminerleri_E.960

Yorum yaz