Elektirik Aboneliği

ELEKTRİK ABONELİĞİ

1-) Arsa tahsisi yapıldıktan sonra kanuna göre 1 yıl içerisinde Elektrik tesisat uygulama projesinin Müdürlüğümüzce onaylanması gerekmektedir.

2-) Kanuna göre firma yapı ruhsatını aldıktan sonra inşaat aşamasında;

Geçici Şantiye elektriği almak için:

* Başvuru dilekçesi
* OSB ‘nin üst yazıda belirttiği evraklar
* OSB ‘nin üst yazıda belirttiği miktarın OSB hesabına yatırıldığına ilişkin dekont
* 2 takım Şantiye elektrik projesi ile birlikte Müdürlüğe müracaatı gerekmektedir.

Yüksek gerilim elektrik aboneliği almak için:

* Başvuru dilekçesi
* OSB ‘nin Enerji müsaadesi yazısında belirtmiş olduğu evraklar
* YG Projesi(2 Takım)
* Vaziyet planı (2 Adet)
* Onaylanmış geçici kabul belgeleri (2 Takım)
* Trafo Test Raporu
* Sayaç teknik özellikleri ve bilgileri
* Tesiste kullanılacak malzemelerin TSE ve İSO belgeleri (2’şer Adet)
* Firmanın ticaret sicil gazetesi(2 Adet)
* İmza Sirküleri
* Nüfus cüzdanı fotokopileri
* OSB ‘nin üst yazıda belirttiği miktarın OSB hesabına yatırıldığına ilişkin dekont

Yorum yaz