Hakkımızda

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgeleri sınırları belirlenmiş alanlarda ve uygun koşullarda çevreye duyarlı biçimde kaliteli üretim yapılmasını sağlayan sanayi bölgeleridir. Bu bölgeler hem devletin hem de bağlı bulunduğu ilin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasına destek olmaktadır. Organize sanayi bölgeleri üzerinde kurulan veya kurulacak sanayilere finansal destekler, vergi indirimleri gibi maddi olanaklar sunmanın yanı sıra faaliyet alanını geliştirme, düzenli iş ortamı sağlayabilme gibi firmaların büyüyebilmesi için manevi avantajlar da sunmaktadır.

Kastamonu Organize Sanayi bölgesi Sanayi ve Ticaret bakanlığı tarafından 4562 Sayılı OSB Kanunu çerçevesinde 23/12/1993 tarihinde 144 sicil numarası verilerek tüzel kişilik kazanmış ve 1997 tarihinde altyapı çalışmalarına başlanmıştır. Bölge Kastamonu-İnebolu yolu 18.km Gelindağı mevkiisinde aksinir ve halife köyü sınırları üzerinde 122,5 hektar alan üzerine kurulmuştur. Bölgeye ulaşım karayolu ve havayolu ile sağlanmakta olup havaalanına yaklaşık 30km uzaklıkta bulunmaktadır.

Kastamonu OSB bünyesinde bulundurduğu çeşitli firmalar sayesinde karma bir OSB niteliğindedir. OSB alanı içerisinde 37 sanayi parseli bulunmakta olup bu sanayi parsellerinden 32’ü üretim aşamasında 2’si inşaat aşamasındadır. Kastamonu OSB’nin karma bir OSB olması dolayısıyla bölgede ağaç ürünleri, gıda, mobilya, tekstil, makine imalat , metal, inşaat gibi sektörler yer almaktadır. Çeşitli ölçeklerdeki bu sektörler içerisinde de yaklaşık 1888 kişi istihdam edilmektedir.

Kastamonu OSB; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 29.11.2007 tarihinde 49 yıllık süreyle OSB’ de elektrik dağıtım faaliyeti göstermek üzere OSB Dağıtım Lisansı almıştır. 01.12.2020 tarihinde SEPAŞ ile elektrik anlaşması imzalanmış olup, sanayicilere PTF+YEKDEM tarifeden elektrik verilmektedir.

Kastamonu OSB’de Mayıs 2008’den itibaren Doğalgaz kullanımına başlanmıştır.