Mesleki Eğitim Merkezleri

Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacına yönelik, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeleri ve eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının gelişimi açısından önemlidir.

Bu çerçevede, mesleki eğitim merkezleri, ülkemizin meslek sahibi insan ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda Eğitim Merkezleri Tanıtım Dökümanlarına https://osbuk.org/view/duyuru/goster.php?Guid=291719ad-880b-11ec-aa3d-0050568cba34 bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yorum yaz