Su Aboneliği

Su Aboneliği

1-) Su aboneliğine istinaden başvuru dilekçesi ile Müdürlüğe müracaat edilmesi.

2-) OSB Müdürlüğünce firmanın su aboneliğinin karşılanabilmesi için gerekli şartlar ilgili firmaya üst yazı ile bildirilecektir.

Su Aboneliği için başvuru ekinde sunulması gereken belgeler:

* Su sayacı faturası
* Su sayacını numarası
* Güvence bedeli makbuzu

3-) Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra su sayacı takılarak OSB ile ilgili firma arasında su sözleşmesi imzalanacaktır.