Üretken Mekanlar için Endüstri, Mekânsal Planlama ve Tasarım Sempozyumu