Kanunlar

KANUNLAR
1319 EMLAK VERGİSİ KANUNU
213 VERGİ USUL KANUNU
2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
2872 ÇEVRE KANUNU
2981 İMAR ve GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER HAKKINDA KANUN
3065 KDV KANUNU
3093 TRT KURUMU GELİRLERİ KANUNU
3624 KOSGEB KANUNU
4264 TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERİN GELİR, KURUMLAR ve GEÇİCİ VERGİLERİNİN TERKİNİ HAKKINDA KANUN
4369 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU ve KDV KANUNU
4562 SAYILI OSB KANUNU
4646 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU
4706 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KDV KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK.KANUN
4737 ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU
492 HARÇLAR KANUNU
5084 YATIRIMLARIN ve İSTİHDAMIN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN
5174 TOBB KANUNU
5217 ÖZEL GELİR ve ÖZEL ÖDENEKLERİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
5237 TCK KANUNU ÇEVRE İMAR KİRLİLİĞİ
5520 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
6223 BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
6361 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG ve FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU
6446 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
6948 SANAYİ SİCİLİ KANUNU
1319 EMLAK VERGİSİ KANUNU
213 VERGİ USUL KANUNU
2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
2872 ÇEVRE KANUNU
2981 İMAR ve GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER HAKKINDA KANUN
3065 KDV KANUNU
3093 TRT KURUMU GELİRLERİ KANUNU
3624 KOSGEB KANUNU
4264 TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERİN GELİR, KURUMLAR ve GEÇİCİ VERGİLERİNİN TERKİNİ HAKKINDA KANUN
4369 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU ve KDV KANUNU
4562 SAYILI OSB KANUNU
4646 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU
4706 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KDV KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK.KANUN
4737 ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU
492 HARÇLAR KANUNU
5084 YATIRIMLARIN ve İSTİHDAMIN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN
5174 TOBB KANUNU
5217 ÖZEL GELİR ve ÖZEL ÖDENEKLERİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
5237 TCK KANUNU ÇEVRE İMAR KİRLİLİĞİ
5520 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
6223 BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
6361 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG ve FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU
6446 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
6948 SANAYİ SİCİLİ KANUNU