Tahsis Sonrası Gerekli Belgeler

PDF WORD BAŞLIK
Bedelsiz arsa müracaat formu
Yatırım Bilgi Formu
Yatırım Taahhütnamesi (Noter Tasdikli 2 adet)