Arsa Tahsis Bedelleri

Kastamonu OSB 2022 Yılı Arsa Tahsis Bedelleri

Arsa Tahsis Bedeli : 649,76₺/m²

İndirim Tutarı : 389.85₺/m²

Tahsis Durumunda M² Başına Alınacak Net Tutar : 259,90₺/m²

  • OSB uygulama yönetmeliği sözleşme esasları ve arsa bedeli başlığı altında yer alan 56.md 3.bendindeki hükümler doğrultusunda ve OSB'miz Genel kurulunca 19.11.2021 tarihinde alınan karar gereği arsa birim bedeli hesaplanması yapılmaktadır.
  • Arsa bedeli hesaplanırken 01.11.2018 tarih ve 300 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında yer alan 2.kademe merkez ilçemiz için belirlenen %60 oranında indirim tutarı uygulanmaktadır.