COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Ajansımız COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılması için acil çözüm sunan projelere yönelik hazırlamış olduğu COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında, uygun proje başvurularını desteklemek amacıyla 31 Mart 2020 tarihi itibariyle proje teklif çağrısı ilanına çıktı.

Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları ile salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi önceliklerine sahip Kastamonu, Çankırı ve Sinop’tan sunulacak projelere Ajansımız, COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında toplamda 3 Milyon TL büyüklüğünde hibe desteği sağlayacak.

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’ndan TR82 Bölgesinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, birlikler, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri, kooperatifler ve işletmeler faydalanabilecekler.

Kurumların söz konusu desteklerden yararlanabilmeleri için virüs salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sağlayan projeleri Ajansa sunmaları gerekiyor. Sunulan proje Ajansın hibe desteğinden faydalanma hakkı kazanmış ise işletmelere yüzde 90’a, kamu kurumlarına ise yüzde 100’e varan oranlarda, asgari 75 bin TL, azami 500 bin TL arasında hibe desteği sağlanabilecek.

Program kapsamında proje başvurusunda bulunmak isteyenler başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden en geç 30 Nisan 2020, Perşembe Saat: 23:59’a kadar tamamlamaları ve taahhütnamelerini (e-imza veya matbu) ise en geç 8 Mayıs 2020, Cuma Saat: 18:00’a kadar Ajansımıza ulaştırmaları gerekiyor. Sunulacak projeler son başvuru tarihi beklenmeden değerlendirmeye alınarak 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak. Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak proje başvuruları ise Ajans tarafından değerlendirmeye alınmayacak. Proje başvuruları programa sağlanan bütçe ile sınırlı olup, program bütçesinin son başvuru tarihinden önce tahsis edilmesi durumunda program başvuruya kapanacak.

Programa proje başvurusu yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar, programın detaylarının yer aldığı linkli dosyadan Başvuru Rehberini ve Sık Sorulan Soruları inceleyebilirler.

Kamuoyu bilgisine duyurulur.

Yorum yaz