Türkiye-Azerbaycan İhracat ve Sanayi Geliştirme Programı

Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Eylem
Planının 32’nci maddesinde; “Azerbaycan’da faaliyet gösteren sanayi parklarında (Sumgayıt Kimya
Sanayi Parkı ve Pirallahı Sanayi Parkı) Türk sanayi işletmelerinin, tarafların ilgisini çekebilecek; kimya,
petro-kimya, eczacılık sanayii alanlarına yatırım yapması, ayrıca Türkiye’den Azerbaycan’a ithal edilen
ürünlerin (özellikle gıda sanayisi, tekstil ve elektroteknik ürünleri, bunların yedek parçaları) bir kısmının
Azerbaycan’da üretimi için ortak işletmelerin kurulması teşvik edilecektir.” eyleminin yer almaktadır. Bu
kapsamda Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan, Azerbaycan’ın sanayi politikası, ihracat
potansiyeli ürünler, sanayi bölgeleri ile bu ülkede yatırım yapmanın avantajlarına ilişkin bilgi notları ekte
sunulmaktadır.

Yorum yaz